Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Završni radovi za mehatroničare (prijedlozi i upute)

Materijali za polaganje razlikovnih ispita
Tehničari za mehatroniku
Moduli:
Automatizacija procesnih postrojenja
Numerički upravljani strojevi i uređaji
Tehničari za mehatroniku
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Danas su hidraulički pneumatički sklopovi i uređaji sve više zastupljeni u području automatike. Stog razloga elektroničar za područje automatike treba steći odgovarajuća znanja o svojstvima, djelovanju i primjeni hidrauličkih i pneumatičkih sklopova i uređaja u području procesnih mjerenja i upravljanja procesima.
Cilj (svrha) predmeta:
Osmisliti i ostvariti jednostavne pneumatske sheme i sustave te ih primijeniti u svim granama tehnike. Projektirati, izraditi i održavati pneumatske sheme i sklopove.

Ishodi učenja predmeta:
1. izraditi jednostavne sheme spajanja
2. specificirati potrebne pneumatske elemente prema shemi spajanja
3. odabrati specificirane pneumatske elemente iz kataloga
4. spojiti odabrane elemente prema shemama spajanja uz provjeru funkcionalnosti
5. otkriti kvarove na opremi i zamijeniti oštećene elemente
Cilj (svrha) predmeta:
Osmisliti i ostvariti jednostavne pneumatske sheme i sustave te ih primijeniti u svim granama tehnike. Projektirati, izraditi i održavati pneumatske sheme i sklopove.

Ishodi učenja predmeta:
1. izraditi jednostavne sheme spajanja
2. specificirati potrebne pneumatske elemente prema shemi spajanja
3. odabrati specificirane pneumatske elemente iz kataloga
4. spojiti odabrane elemente prema shemama spajanja uz provjeru funkcionalnosti
5. otkriti kvarove na opremi i zamijeniti oštećene elemente
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.